Den norske kirke i tall 2002.
Oversikt over Den norske kirkes virksomhet på kommunenivå
Ole Gunnar Winsnes (red.), Arild Mellesdal, Knut Kalgraff Skjåk og Ellen Liljedahl Stavsett.
Tapir Akademisk Forlag, 2004.  ISBN 82-519-2005-1. 80 sider + vedlegg. Kr. 175,-
Kan bestilles i bokhandel eller fra KIFO.

Den norske kirke i tall 2001 og Kirkelig monitor
Oversikt over Den norske kirkes virksomhet på kommunenivå
Ole Gunnar Winsnes (red.), Arild Mellesdal, Knut Kalgraff Skjåk, Ellen Liljedahl Stavseth
Tapir Akademisk Forlag, oktober 2003. ISBN: 82-519-1897-9. 132 sider. Kr. 200,-
Kan bestilles i bokhandel eller fra KIFO.

Den norske kirke i tall 2000 og Kirkelig monitor
Oversikt over Den norske kirkes virksomhet på kommunenivå
ISBN 82-519-1790-5. ISSN 1501-2573
84 sider + 39 sider vedlegg. Kr. 200,-
Utgitt juli 2002. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag
Kan bestilles i bokhandel eller fra KIFO

Den norske kirke i tall 1999
Oversikt over Den norske kirkes virksomhet på kommunenivå
Ole Gunnar Winsnes (red.), Arild Mellesdal, Knut Kalgraff Skjåk, Ellen Liljedahl Stavseth
ISBN 82-519-1624-0. ISSN 1501-2573
84 sider. Kr. 98,–. Utgitt februar 2001. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag
Kan bestilles i bokhandel eller fra KIFO

Den norske kirke i tall 1998.
Oversikt over Den norske kirkes virksomhet på kommunenivå
Ole Gunnar Winsnes (red.), Arild Mellesdal, Knut Kalgraff Skjåk, Toril Kjøsnes
ISBN 82-519-1571-6. ISSN 1501-2573
84 sider. Kr.98,–. Utgitt mars 2000. Trondheim: Tapir forlag
Kan bestilles i bokhandel eller fra KIFO.

Den norske kirke i tall 1997
Oversikt over Den norske kirkes virksomhet på kommunenivå
Ole Gunnar Winsnes (red.), Arild Mellesdal, Knut Kalgraff Skjåk, Øystein Viland.
ISBN 82-519-1503-1. ISSN 1501-2573
77 sider + 8. Kr.98,– Utgitt mars 1999. Trondheim: Tapir forlag
Kan bestilles i bokhandel eller fra KIFO.