Lars Råmunddal: KONSEPT OG ENDRING En studie av hvordan lokale ekklesiologier formes

  • Hva skjer når ideer og erfaringsmateriale «utenfra» adopteres og tilpasses den etablerte menighetstenkningen?
  • Hvordan formes nye og lokale ekklesiologier i menigheter som omporterer slikt materiale?art_forside-konsept-og-endring

For å besvare disse spørsmålene tar fortatteren av denne boka for seg to norske menigheter som har hentet instprasjon og tankestoff fra det tyske konseptet Naturlig menighetsutvikling og fra de amerikanske megakirkene Willow Creek Community Church ogSaddleback Community Church. Han viser hvordan det i de to norske menighetene skapes en ny måte å tenke den lokale menighetens form og funksjon på. Det skapes eller formes med andre ord nye lokale ekklesiologier.

Lars Råmunddal (f. 1949, PhD) er førsteamanuensis i praktisk teologi ved Ansgar Teologiske Høgskole i Kristiansand.