Forskningsassistent mars 2011 – mai 2013

Ny arbeidsplass UiA.

Kompetanseområder
Sosiologi, kultur- og religionssosiologi, kvantitative metoder

Pågående forskningsprosjekt
* Undersøkelse av religiøse ledere (NOREL)
* Sport, kultur og kirke
* Den offentlige sorgen etter 22. juli
* Evaluering av Trosopplæringsreformen i Den norske kirke
* Evaluering av Prostereformen

Avslutta forskningsprosjekt
* Ungdom og alkohol
* Evaluering av kirkevalget 2011
* Undersøkelse av menighetsrådsmedlemmer
* Tilstandsrapport for Den norske kirke 2011

Utdannelse
*
Master i sosiologi, Universitetet i Oslo, 2010
* Bachelor i kultur- og samfunnsfag, Universitetet i Oslo, 2008

Kort CV
*
Forskningsassistent ved Stiftelsen Kirkeforskning (KIFO), november 2010  –
* Seminarleder på Samfunnsfaglige Metoder (SAM 1021) ved Menighetsfakultetet – Okt 2012

Publikasjoner
Botvar, Pål Ketil & Urstad, Sivert Skålvoll, 2012. Fra vann til vin? Bruk av rusmidler blant aktive i kristne ungdomsmiljøer
Botvar, Pål Ketil & Urstad, Sivert Skålvoll, 2011. Tilstandsrapport for Den norske kirke 2011. KIFO Notat 3/2011.
Urstad, Sivert Skålvoll. 2010. Troens tall: Sekularisering i Norge – en sekundær analyse av «The International Social Survey Program» sine religionsundersøkelser fra 1991, 1998 og 2008 . Masteroppgave i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo