2017 – Inger Furseth
Religious Complexity in the Public Sphere: Comparing Nordic Countries, Palgrave forlag, 2017
ISBN 978-3-319-55677-2

2017 – Sindre Bangstad
Anthropology Of Our Times: An Edited Anthology In Public Anthropology.
Palgrave forlag, 2017
ISBN 978-1-137-53849-9

2016 – Harald Askeland and Ulla Schmidt (ed.)
Church Reform and Leadership of Change
Church of Sweden Research Series 12
ISBN 13: 978-1-4982–2332-4

2015 – Inger Furseth (red.)
Religionens tilbakekomst i offentligheten?
Religion, politikk, medier, stat og sivilsamfunn i Norge siden 1980-tallet
Universitetsforlaget 2015
ISBN 978-82-15-02443-1

2013 – Olaf Aagedal, Pål Ketil Botvar og Ida Marie Høeg (red.)
Den offentlige sorgen. Markeringer, ritualer og religion etter 22. juli
Universitetsforlaget 2013
ISBN 978-82-15-02081

2012 – Olaf Aagedal (red.)
Statsborgarseremoniar i Skandinavia
Unipub forlag 2012
ISBN 978-82-7477-498-8

2011 – Pål Ketil Botvar, Robert W. Kvalvaag og Reidar Aasgaard (red.)
Bob Dylan – mannen, myten og musikken
Dreyer Forlag 2011
ISBN 978-82-8265-019-9