Religious Complexity in the Public Sphere. Comparing Nordic Countries (Palgrave Macmillan, 2017)

KIFO-forsker Inger Furseth har i fem år ledet forskningsprosjektet The Role of Religion in the Public Sphere. A Comparative Study of the Five Nordic Countries 1998-2008 (NOREL 2009 – 2014). Boka er et resultat og oppsummering av samarbeidsprosjektet, som undersøker det økende religiøse mangfoldet i nordiske land, hvordan forskjellige religiøse synspunkter formidles til og reguleres av samfunnet, staten og politikerne.

Les mer om boka her.