Religion i dagens Norge. Mellom sekularisering og sakralisering

Redaktører: Pål Ketil Botvar og Ulla Schmidt, begge KIFO

Utgiver: Universitetsforlaget 

Er vi blitt mer religiøse? Eller religiøse på en annen måte? Har holdningene våre til andre religioner, til homofili, abort eller statskirke – endret seg? Hva gjør mediene med religionen, og hva gjør religionen med politikken? Også ritualene våre undersøkes: Er det slik at vi har sluttet å gå til gudstjeneste og begynt å tenne lys på graver? Og er det forskjell på kvinner og menn, høyrefolk og sv-ere i så henseende?

Denne boken gir svar på disse spørsmålene – og mange flere – og setter dem inn i en større sammenheng.

I boken diskuterer og forklarer religionsforskere hva som har skjedd med norsk religiøsitet de siste 20 årene. Blant temaene som blir tatt opp er religionens forhold til media, politikk, likestilling, etikk, oppdragelse, ritualer og geografi.

Boken er redigert av forsker Pål Ketil Botvar og professor i etikk, Ulla Schmidt, begge fra Stiftelsen Kirkeforskning (KIFO). De øvrige forfatterne er: Ida Marie Høeg og Olaf Aagedal fra KIFO, Pål Repstad fra Universitetet i Agder, May-Linda Magnussen fra Agderforskning, Jan-Olav Henriksen fra Menighetsfakultetet og Knut Lundby fra Universitetet i Oslo.

Boken kan bestilles fra Universitetsforlaget

Omtale i presse og media: 

 

Anmeldelse i Tidsskrift for samfunnsforskning 4/2011
Anmeldt av Anna Davidsson Bremborg, Svenskakyrkan.

Vårt Land 14.03.2011
Religion som samfunnsbygger. Kronikk av Jan-Olav Henriksen som bygger på poeng utviklet bl.a. i boken Religion i dagens Norge. 

 

Aftenposten 14. 03.2011
Flykter fra kirken. Oppslag der Botvar og Høeg uttaler seg på bakgrunn av boken Religion i dagens Norge.

 

VG 6.11.2010
Gudstroen Vakler. Intervju med Pål Ketil Botvar og Olaf Aagedal på bakgrunn av boken Religion i dagens Norge.

Anmeldelse i Tidsskriftet PROSA 06/10
Hva tror vi på? Anmeldt av Dag Øystein Endsjø

Sånn er livet, NRK P2 16.9.2010
Unge mennesker strømmer til tradisjonell kristendom? Hør forsker Pål Ketil Botvar i slutten av programmet.

VG, 15.9.2010
I artikkelen En av fem tror på kontakt med de døde – Kvinner mest overbevist, omtales boken Religion i dagens Norge. 

FRITANKE.no 6.9.2010
Pål Ketil Botvar: Legger vekt på sekulariseringsperspektivet

FRITANKE.no 3.9.2010
Tendensiøs vrenging på tall fra KIFO

BT.no 3.9.2010
Alle på pilegrimsvandring

FRITANKE.no 2.9.2010
KIFO: – Vanskelig å si at religiøsitet er på vei ned

Norgesglasset NRK P1 31.8.2010
Hør Ulla Schmidt i intervju om «Religion skaper strid»

Bergens Tidende, 29.8.2010 side B017: Til Ettertanke
Trua står svakare – av Harry Lunde, humanetikar.

Mellom himmel og jord, NRK P1 29.8.2010
Pål Ketil Botvar i samtale med Margrete Nåvik om nordmenns forhold til religion basert på regional inndeling i 6 landsdeler: Oslo/Akershus, Østlandet for øvrig, Agder/Rogaland, Vestlandet for øvrig, Trøndelag og Nord-Norge.

Klassekampen 25.8.2010
Religiøs oppblomstring? Kronikk av Pål Ketil Botvar og Ulla Schmidt.

Lang lunsj i Østlandssendingen 24.8.2010
Religionens plass i dagens Norge. Hør Pål Ketil Botvar i lang lunsj.

Aftenposten 24.8.2010
Verdien av det sekulære Kommentar av Dag Kullerud

Hamar Arbeiderblad 23.8.2010
Vi blir ikke mer religiøse med åra

Klassekampen 21.8.2010
Bibelbeltet består

Vårt Land 21.8.2010
Dalende tro på stjernetegn. s. 19

Tro og tvil i Norgesglasset NRK P1 20.8.2010 kl. 14:05
Stadig flere blir ateister – Eldre svikter kirken. Intervju med Pål Ketil Botvar i forbindelse med lansering av boka Religion i dagens Norge.

FRITANKE.no 20.8.2010
Andelen «sterkt ikke-religiøse» nær doblet på ti år

Folkebladet.no 20.08.2010
Oslo (NTB): Trenden med at folk blir mer religiøse med alderen er slutt. Eldre mennesker går i dag mindre i kirken enn tidligere, viser en ny undersøkelse fra Stiftelsen Kirkeforskning (KIFO).

Vårt Land 20.8.2010
Ateister på fremmarsj. s. 3
Eldre svikter kirken. s. 15
Omtaler i forbindelse med lansering av boken «Religion i dagens Norge». Pål Ketil Botvar og Ulla Schmidt (redaktører)