Invitert presentasjon ved vitenskapelig konferanse

 • Religion, migrasjon og sosial kapital. Surveydata fra Norge, Polen og de baltiske land. Seminaret Kristne migranter i Norden, Institutt for religion, livssyn og kyrkjefag, høgskulen i Volda. 23.–25. mars 2015.
 • Rusmidler, seksualitet og tro. Etiske temaer i kristent ungdomsarbeid. Nordisk dagskonferanse: Ungdom, rus, sex og tro. Blå Kors og Kirkelig Ressurssenter. Gardermoen, 16. oktober 2015.
 • NOREL: Research Lessons Learned. Team meeting, Religion and Diversity Project, University of Ottawa, Canada. 30. april–1. mai 2015.
 • Offentlig sorg. 18. minutters foredrag på arrangementet om Magi og Ritualer i Timotheuskirken i København etter TED Talk modellen. TIMO-TALKS. 19. mai 2015.

Paperpresentasjon ved vitenskapelig konferanse

 • Social capital and «public religion». Factors explaining attitudes in young adults. The 33rd ISSR Conference: Sensing Religion. Louvain-la-Neuve, Belgiua. 2.–5. juli 2015.
 • Political rights versus religious rights? Why young people are skeptical towards religion in the public sphere. International empirical research program religion and human rights 2013–2017. Zagreb, Kroatia. 8.–10. desember 2015.
 • Ecclesiastical politics of memory in The Norwegian Constitution Anniversary. The 33rd ISSR Conference: Sensing Religion. Louvain-La-Neuve, Belgia. 2. juli 2015.
 • The Alternative Room. Preconditions for Dialogue and Change. 3rd International Conference on Dialogical Practices: Listen to me! Humanizing human practices. UiA, Kristiansand. 24. september 2015.
 • Organiserte sesjonen: Is Religion Returning to the Public Sphere? Findings from the Nordic Countries 1988-2008. International Society for the Sociology of Religion (ISSR) Conference, Louvain-la-Neuve, Belgia. 2.–5. juli 2015.
 • Faith communities – dialogue or isolation? International Society for the Sociology of Religion (ISSR) Conference, Louvain-la-Neuve, Belgia. 2.–5. juli 2015.
 • Islamic Body Politics and Fundamentalism. International conference on Religion, Gender and Body Politics: Post-secular, post-colonial and queer perspectives. Utrecht University, Netherlands. 12.–14. februar 2015.
 • Grunnlovsjubileet 2014 som minnepolitikk. Jubileumsfeiringene i valgkirkene frå 1814 og debatten om «musealiseringen» av Den norske kirke. 7. Nordiske Konferanse i Kulturpolitikkforskning. Telemarksforskning, Bø. 25.–27. august 2015.
 • Symbols of independence and interdependence. The use of national symbols in the referendum campaigns in Scotland 2014 and Norway 1972 and 1994. IPSA-conference: Rethinking Territoriality. University of Edinburgh, Edinburgh. 16.–18. september 2015.