En studie av den nye nattverdstradisjonen i Den norske kirke hvor også barn inkluderes i nattverden.

Praktisering av barnenattverd er en av de største endringene i gudstjenestene i Den Norske Kirke.
I et nytt  forskningsprosjekt vil vi undersøke hvordan barnenattverd introduseres og praktiseres innenfor rammen av Trosopplæringsreformen og hvilke utfordringer dette reiser for trosopplæringsarbeidet.

Barnenattverd vil også settes inn i en videre kulturell og historisk sammenheng ved å se på hvordan denne praksisen bidrar til å endre opplevelsen av nattverden og gudstjenesten. Kan barnenattverd forståes som en del av en dyptgripende endring av den norske nattverdstradisjonen?

Prosjektet starter høsten 2016 og avsluttes i 2018.
Prosjektleder: Olaf Aagedal.
Prosjektet finansieres med utviklingsmidler fra Trosopplæringsreformen.

Omtale i media:

vl.no 2.2.2017. Ut med smokk – inn med vin og brød. Intervju med Olaf Aagedal