Mandag 11. september lanseres KIFO-rapporten Tro, tillit og toleranse på et dagsseminar , arrangert av Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livsynsforskning og VID – vitenskapelige høgskole.

Rapporten som  er utarbeidet av Pål Ketil Botvar og Bjarke S. Mortensen inngår i et internasjonalt forskningsprosjekt om holdninger og praksis blant ungdom i europeiske storbyer. Et av målene med prosjektet er å finne ut hvilken rolle religiøs tro og tilhørighet spiller for utviklingen av holdninger til menneskerettigheter i en pluralistisk samfunnskontekst.

Rapporten inngår i prosjektet Tro, tilhørighet og menneskerettigheter, som har mottatt støtte fra Kirkerådets trosopplæringsprosjekt (Den norske kirke).

På seminaret presenteres også en kvalitativ undersøkelse fra VID – vitenskapelige høgskole gjennomført blant ungdommer i ungdomsklubber i Den norske kirke.

For påmelding og mer fyldig informasjon om seminaret her.

Tid: Mandag 11. sept. kl. 10 -15

Sted: Litteraturhuset i Oslo

Utdrag fra programmet:

Presentasjon av aktuell forskning:

 • Pål Ketil Botvar, Forsker, KIFO – Institutt for kirke-, religions- og livsynsforskning: Tro, tillit og toleranse – Unges holdninger til ulike menneskerettigheter
 • Hans Morten Haugen, Professor i internasjonal diakoni, VID vitenskapelige høgskole: Tro, tillit og toleranse – En kvalitativ undersøkelse blant ungdommer i Den norske kirke

Andre bidragsytere:

 • Ellen Sandøe, Fagansvarlig, barn og unge, Unicef
 • Bente Sandvik, Fagsjef, Human-Etisk Forbund
 • Kari Repstad, Leder, Religionslærerforeningen
 • Tonje Kristoffersen, Rådgiver undervisning og trosopplæring, Oslo bispedømme, Den norske kirke
 • Knut Refsdal, Prest, Metodistkirken
 • Marte Solbakken Leberg og Nashat Quazi, Dialogpilotene

Tros- og livssynsdialoger i storbyen

KIFO inviterer til et seminar om tros- og livssynsdialog i Oslo i lys av byens mangfoldspolitikk. Vi ønsker å få frem lokale erfaringer og refleksjoner i fra dem som har utviklet og praktisert slike dialoger og brobyggingsarbeid på grasrotnivå og bruker Grorud bydel som eksempel. Det vil også komme innlegg i fra forskere og politikk-utviklere (både administrasjon og politikere).

Dere vil møte blant annet Anne Berit Evang og Steinar Ims fra Den norske kirke, Nashat Quazir fra Islamic Cultural Centre, Harvir Kaur fra Unge Sikher, Roy Cato Einarssen fra Stovner Politikammer, Anne Sender fra Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Alexa Døving fra Holocaust-senteret, Hans Morten Haugen fra VID og Ann Kristin Gresaker, Sindre Bangstad og Ånund Brottveit fra KIFO.

Vi arbeider også med og har godt håp om å få en sentral Oslo-politiker med i den avsluttende panledebatten.

Program for dagen finner du her.

Påmelding:
Seminaret er gratis, men med tanke på planlegging og bevertning ber vi om påmelding.
Dersom du ønsker å delta vennligst send din påmelding til:

kifo@kifo.no

Seminaret vil bli arrangert i lokalene til VID Oslo (tidligere Diakonhjemmet Høgskolesenter), Diakonveien 14.

Vis i kart

 

 

Onsdag 3. mai kl. 13-16 på Litteraturhuset i Oslo lanseres boka Kunsten å jubilere. Grunnlovsfeiring og minnepolitikk.

Jubileer er viktige markeringer som styrker fellesskap og selvbevissthet, og minner oss om viktige institusjonelle rammer og historiske betingelser for dagens samfunn. I Norge er det i senere tid avholdt to store nasjonale jubileer, 200-årsjubileet i 2014 for Grunnloven og 100-årsjubileet for unionsoppløsningen med Sverige i 2005. I boka blir jubileer betraktet med skarpt blikk i artikler av en rekke observatører. Boka inneholder blant annet et eget kapittel om valgkirkemarkeringen og Den norske kirkes rolle i jubileet (se bildet nederst)

Bokas redaktører er KIFO-forskerne Olaf Aagedal, Pål Ketil Botvar og Ånund Brottveit og gis ut på Pax Forlag. Les forlagets presentasjon her.

Sted: Litteraturhuset i Oslo, sal Kverneland
Tid: Onsdag 3. mai kl. 13-16
Arrangør: KIFO
Arrangementet er gratis.

Program:
Den danske historikeren Anette Warring vil sammenligne danske og norske jubileumsfeiringer.
Kommentarer, spørsmål, debatt.
Mer detaljert program kommer.

 


Valgkirkene representerte noen av de viktigste lokale markeringene av jubileet.
Gamle Glemmen kirke i Fredrikstad var en av de 300 kirkene hvor det ble holdt valg i 1814. Her avduker menighetsrådsleder Lisbeth Nilsen og kapellan Morten Zakariassen minneplaketten etter gudstjenesten 23. februar 2014.


Foto: Thorgeir J. Sjøvold.

Arrangement på litteraturhuset 2 . mai- med professor Lila Abu-Lughod

KIFO arrangerer i samarbeid med Sosialantropologisk Institutt (SAI) UiO, Institutt for sosialantropologi og Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK), UiB foredrag med Lila Abu-Lughod.

Prof. Lila Abu-Lughod (Columbia University, New York) er en av de mest leste og siterte antropologer i verden i dag, og har i årtier vært sentral i feministisk antropologi.

I 2013 utga hun boken Do Muslim Women Need Saving? på Harvard University Press. I denne boken reiser hun kritiske spørsmål ved så vel sekulære som islamsk feministiske initiativer for å ‘redde muslimske kvinner.’ I et gratis foredrag, det første Abu-Lughod holder i Norge noensinne, vil Abu-Lughod snakke om sine arbeider på dette feltet.

Arrangementet vil foregå på engelsk, og er støttet av Fritt Ord.

Detaljer om arrangementet her.

 

Dåp eller ei?

Seminar om forskning på endret dåpspraksis i Norden.

KIFO og IKO – Kirkelig pedagogisk senter arrangerer seminar om endret dåpspraksis i Norden. Her vil det bli presentert perspektiver fra dåpsforskning i Norge, Sverige og Danmark.

Seminar for alle som er opptatt av utviklingen av folkekirken.

Torsdag 19. november kl. 10:00 – 15:00

Sted: OBS: Seminaret er flyttet til Diakonhjemmets Høgskole, Atrium Nord (Diakonveien 14)

Pris: kr 300,- inkl lunsj

Meld deg på her (innen 6. november)

Ved avmelding etter påmeldingsfristen faktureres kurset.

KIFO dekker reise, opphold og deltakelse for en deltaker per samarbeidspartner.

Bidragsytere:

Karen-Marie Leth-Nissen og Astrid Krabbe Trolle, Københavns Universitet
Harald Hegstad, MF
Bård H. Nordheim, NLA
Ann Kristin Gresaker og Ida Marie Høeg, KIFO
Marit Bunkholt, Presteforeningen
Per Pettersson, Karlstad universitet
Sunniva Gylver, MF

Programmet kan lastes ned her.

Omtale i media:

prest.no 24.11.2015
Dåp eller ei? Rapport fra aktuelt seminar

Kunsten å grunnlovsjubilere

Tilbakeblikk på 2014- feiringen.

Sted: Eidsvoll 1814, Rikssalen og Wergelands Hus.

Foto: Daniel McStay/NRK. Regi: Torgrim Grimstad/NRK

Grunnlovsjubileet 2014 er gått over i historien med mange arrangementer og stor mediaeksponering. Men hva skjedde egentlig i jubileumsåret?

 • Hva gjorde vi da vi jubilerte? Festet vi, diskuterte vi eller var vi på historietime?
 • Hva gjorde det med oss? Ble vi mer patriotiske, nasjonalistiske, kunnskapsrike, reflekterte?
 • Og hva forteller 2014-feiringen om oss som nasjon? At vi er en «Grunnlovsnasjon», at vi er besatt av jubilering, eller…?

Dette er spørsmål som blir tatt opp på en konferanse på Eidsvoll 11.mai 2015. En forskergruppe har dokumentert jubileumsfeiringen gjennom intervjuer, spørreskjemaer og deltagelse på arrangementer og legger fram sine resultater for diskusjon. Konferansen åpnes av Stortingspresidenten i Rikssalen der det også vil bli et historisk innslag. Konferansen fortsetter i Wergelands Hus med foredrag og avsluttes med paneldebatt.

Konferansen er åpen for alle interesserte, men henvender seg særlig til ansatte i kulturinstitusjoner og i kommunenes kultursektor, jubileumsarrangører, kulturpolitikere, presse/media, forskere og studenter.

Konferanse- og panelleder: Andreas Hompland

Program for konferansen finner du her

 

 Praktisk informasjon:

Tid: Mandag 11. mai 2015 kl. 09.00 – 16.00 (registrering fra kl. 08.30.)

Sted: Eidsvoll 1814, Rikssalen og Wergelands Hus

Adkomst og reise med bil se her.

Adkomst med tog: Det blir satt opp busstransport som korresponderer med toget fra Oslo S. (kl.07.54) og Gardermoen (kl.08.19.) som ankommer Eidsvoll Verk stasjon kl. 08.25. Det vil også bli satt opp buss tilbake til stasjonen, til toget som går 16.36.
NB: Merk at stasjonen er Eidsvoll Verk (og ikke Eidsvoll).

Bevertning: Kaffe / te samt servering av «Grunnlovssuppe» til lunsj.

Konferanseavgift: kr 600,- (studenter kr 300,-)

Påmelding:

Påmelding skjer gjennom påmeldingssystemet Checkin og gjøres her. Påmeldingsfrist: 28. april.

For spørsmål og mer informasjon, kontakt: kifo@kifo.no eller tlf. 23 33 47 20

Arrangør: Forskningssatsingen for grunnlovsjubileet 2014 (Norges Forskningsråd) og prosjektet «Grunnloven som minnepolitikk» v/ KIFO, Institutt for kirke-, religons- og livssynsforskning.

 Les mer om prosjektet «Grunnlova som minnepolitikk»

Les mer om Norges Forskningsråds forskningssatsing for Grunnlovsjubileet 2014

Foto: Daniel McStay/NRK. Regi: Torgrim Grimstad/NRK

Religionens tilbakekomst i offentligheten?

Religion, politikk, stat og sivilsamfunn i Norge siden 1980 -tallet.

Inger Furseth (red.).

 

Tid: Mandag 4. mai 2015 kl. 19:00

Sted: Dattera til Hagen, Grønland 10, 0188 Oslo

Hege Gundersen, forlagssjef i Universitetsforlaget, presenterer boken.

Redaktør Inger Furseth vil gi en kort innledning om bokens tema og hovedkonklusjoner.

Boken vil bli kommentert av:
Professor Grete Brochmann, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.
Rådgiver Shoaib Sultan, Antirasistisk senter.

Det vil bli anledning til spørsmål/diskusjon.

Arrangør: Universitetsforlaget og KIFO

Boken kan bestilles på Universitetsforlaget.

Return of religion in the public sphere?

KIFO Centre for Church Research invites you to the final conference of the NOREL research program, which will be held on March 27-28 2014 at Diakonhjemmets Høgskole in Oslo.

Many have claimed that there is a resurgence of religion in the public sphere, as witnessed in debates over religion in parliaments and the media, in contests over the relationship between the state and religion, the rights of religious minorities, and the visibility of religious symbolism in public. Research from the Nordic countries conducted three decades ago suggested that the major trend was a privatization of religion. The question posed during this conference is if there has been a resurgence of religion in the public sphere in Denmark, Sweden, Norway Finland and Iceland during the past twenty years.

Key note is Professor Michael Minkenberg at Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder) who will speak on religion, state, and democracy in Western societies. Many influential Nordic sociologists of religion will also present findings from comparative, empirical studies of religion and state, politics, media, and civil society.

The presentations at the conference are based on research from the five-year NORDCORP project “The Role of Religion in the Public Sphere. A Comparative Study of the Five Nordic Countries 1988-2008” funded by Nordic Research Councils for the Humanities and the Social Sciences (NOS-HS).

Program

Registration.
The conference is open. In order to plan the serving of (free) lunch and refreshments, registration is required. Registration deadline March 20.

KIFO covers travel and stay for one person from KIFO’s main collaborative partners.

For questions and more information, please contact: kifo@kifo.no phone 0047 23 33 47 20

 «Religion og nasjon 1814-2014»

KIFO-seminar på Litteraturhuset i Oslo 2. desember 2013

Forskningsstiftelsen KIFO inviterer til seminar mandag 2.des. 2013 kl 9.30 – 16 på Litteraturhuset i Oslo.

Temaet for seminaret er forholdet mellom religion og nasjon i Norge i 1814 og i dag. Utgangspunktet er det komande grunnlovsjubileet. I 1814 hadde Den norske kyrkja eit hegemoni på det religiøse området og var også den dominerande politiske arenaen for mange av dei førebuande hendingane fram mot riksforsamlinga på Eidsvoll (nominering av valmenn, avlegging av eid, gudtenestemarkeringar osb). I det komande året skal desse hendingane minnast og markerast i grunnlovsjubileet der også Den norske kyrkja vil vere ramma for fleire markeringar. Men det skjer i eit samfunn med eit aukande religiøst mangfald og der Den norske kyrkja er majoritetskyrkje, men ikkje lenger statskyrkje.

Dette er eit godt tidspunkt både for å sjå bakover og framover.

Seminaret startar med eit attersyn på religionen si rolle i Noreg i 1814 og kyrkja si rolle i 1814 hendingane der fleire prestar og biskopar også engasjerte seg sterkt i den politiske kampen. Deretter vil vi sjå på Den norske kyrkja si rolle i tidlegare grunnlovsjubile, før vi rettar søkelyset mot dagens situasjon og koplinga mellom religion og nasjon slik det kjem til utrykk i folk sine haldningar og i Dnk si rolle i den årlege grunnlovsfeiringa.

Vi avsluttar med ein panelsamtale der vi ser framover på jubileumsplanane og spør korleis Grunnlovsjubileet vil markere og feire forholdet mellom religion og nasjon i 2014.

Foredraga på seminaret bygger på forsking frå Forskingsrådet sitt program for grunnlovsforsking og på Riksarkivet sitt arbeid i forhold til grunnlovsjubileet 2014.

Seminaret er ope for alle interessert, men vender seg særleg til komande lokale og nasjonale jubileumsarrangørar, presse/media, forskarar og studentar.

Praktisk informasjon:

Stad: Litteraturhuset i Oslo, Amalie Skram

Tid: måndag 2.desember 9.30-16

Servering av enkel lunsj

Påmelding: seminaret er gratis, men påmelding er nødvendig. Påmeldingsfrist: 15.november.

KIFO dekker reise og opphald for ein deltakar pr. samarbeidspart.

For spørsmål og meir informasjon; kontakt :  kifo@kifo.no tlf 23 33 47 20

 

Program

 

Møteleiar

Ånund Brottveit
Forskningssjef, KIFO

09:30

Registrering/kaffi

10:00

Introduksjon til dagens tema: «Religion, kyrkje og nasjon i eit nasjonalt jubileumsår»

Olaf Aagedal
Sosiolog, KIFO

10:10

«Kyrkja som arena for våre første nasjonale val»

Bente Engelsen
Idehistorikar, Riksarkivet

10:30

«Min Fædrejord skal før drikke mit varme Blod før jeg sviger». Prestene og propagandakrigen i 1814

Ruth Hemstad
Historikar, Nasjonalbiblioteket

11:00

Kort pause

11:10

«Religion og nasjon i 1814; og utviklinga i åra etter»

Dag Thorkildsen
Teolog, TF, UiO

11:40

Spørsmål og kommentarer til dei første foredraga

11:50

«Den norske kyrkja si rolle i tidlegare grunnlovsjubileer»

Svein Ivar Angell
Historikar, Rokkansenteret UiB

Spørsmål og kommentarar

12:30

Lunsj

13:15

«Må man være kristen for å være skikkelig norsk? Religion og nasjonal identitet i dagens Norge»

Pål Ketil Botvar Statsvitar, KIFO

13:45

«17. mai-toget inn i kyrkja? Den norske kyrkja på nasjonaldagen»

Olaf Aagedal
Sosiolog, KIFO

14:15

Spørsmål og kommentarar

14:30

Panelsamtale og plenumsdiskusjon om religion og kyrkje i Grunnlovsjubileet 2014

 Panelleiar Gudleiv Forr, Journalist og kommentator i Dagbladet
Paneldeltakarar:
Trude Evenshaug, Kommunikasjonsdirektør i Kyrkjerådet, Den norske kyrkja
Bente Sandvig, Fagsjef i Ideologi- og livssynsavdelinga i Humanetisk forbund
Shoaib Sultan, tidl. Generalsekretær i Islamsk Råd, leiar for 17. mai-komiteen i Oslo 2013
Dag Thorkildsen, Teolog, Teologisk Fakultet, Universitetet i Oslo

15:30

Slutt