Prosjektet som ledes av forsker Pål Ketil Botvar og er finansiert av stiftelsen Fritt ord, RESEP og KIFO og består blant annet av en spørreundersøkelse blant Dylan-fans. Les om spørreundersøkelsen her.

Undersøkelsen er publisert i boken «Bob Dylan – mannen, myten, musikken», som Botvar har redigert sammen med Reidar Aasgaard, Universitetet i Oslo og Robert Kvalvaag, Høyskolen i Oslo. Les om dette her og om selve boken her.