Tro og livssyn

Religion blir i økende grad trukket inn i polariserende samfunnsdebatter. I et felt der det sirkulerer mange fordomsfulle stereotypier og mye feilinformasjon, er det behov for fakta og kvalitetskontrollert kunnskap. KIFO utfører stadig nye analyser av survey-data innhentet gjennom egne spørreundersøkelser, internasjonale surveyer som ISSP, og medlemsundersøkelser for Den norske kirke. Vi samarbeider også med medier om formidling og popularisering av statistikk og forskningsresultater for å nå ut til et bredere publikum.