Denne studien analyserer religiøs praksis og religiøse oppfatninger til muslimske innvandrerkvinner i Los Angeles-området.

Undersøkelsen er basert på 26 livsfortellingsintervjuer, som ble utført i løpet av 2003-2007, så vel som deltakende observasjon. Intervjuene dreier seg om kvinnenes religiøse praksis, deres aktiviteter i moskeer og islamske sentre, og deres syn på relevante saker i den muslimske verden. Studien gir viktig innsikt og informasjon om de varierende syn og praksis som finnes blant religiøst aktive muslimske kvinner, noe som skaper et verdifull komparativt case for studier av europeiske og norske muslimer.
Ferdigstilles 2014.
Forsker: Inger Furseth.

Undersøkelsen vil resultere i artikler og et bokmanus.

Foreløpige publiseringer:

«The Hijab: Boundary Work and Identity Negotiations among Immigrant Muslim Women in the Los Angeles Area»
Artikkel i Review of Religious Research 2011, 52(4): 365-385. Se om dette her.