En studie av bruk av nasjonale symboler under folkeavstemningen i Skottland høsten 2014 og i norske avstemninger om medlemskap i EU i 1972 og 1994
Prosjektet analyserer bruk av nasjonale symboler under folkeavstemninger ut fra et nasjonsbyggingsperspektiv. Det empiriske grunnlaget er fra folkeavstemningen i Skottland høsten 2014 som sammenlignes med folkeavstemningene om norsk medlemskap i EU i 1972 og 1994. Resultater fra prosjektet ble presentert på en statsvitenskapelig konferanse i Edinburgh september 2015.
Forsker: Olaf Aagedal
Finansiering: KIFO
Ferdigstilling: 2016