Hva forteller religionsstatistikken om religiøst liv og hva kan statistikken brukes til?

forside bokHvor mange tilhører kristne trossamfunn og hvor mange tilhører islamske trossamfunn? Hvordan er aktiviteten? Vil tilslutning eller aktivitet øke eller avta i årene som kommer? Denne boka presenterer religionsstatistikk i Norge og drøfter utfordringene med å gi en statistisk oversikt over religiøs tilhørighet og aktivitet.

Mens det har vært tradisjon for å melde seg inn i religiøse organisasjoner og trossamfunn i det norske samfunnet, har innvandrere fra land der religion og kultur er to sider av samme sak, ikke nødvendigvis tradisjon for å melde seg inn i en menighet selv om de besøker en moské eller et tempel. Dette belyser viktige spørsmål som boka forsøker å svare på: Hva er sammenhengen mellom det formelle medlemskap i et trossamfunn og den medlemsforståelsen som finnes i samme samfunn? Hvorfor trenger vi religionsdemografi og religionsstatistikk, og hvordan brukes statistikken av religionssamfunnene?

Boka utvider religionsstatistikkfeltet til også å gjelde kristne trossamfunn i Danmark og Sverige. Hva kjennetegner oppslutningen om de nordiske folkekirkene og hvem melder seg ut?

I boka løfter 12 personer fram og analyserer foreliggende religionsstatistikk. De er forskere og/eller kjennere av ulike religioner i det norske og de nordiske samfunn:

Ida Marie Høeg: Hvorfor religionsstatistikk?
Liv Taule: Hva foreligger av religionsstatistikk hos SSB?
Asle Rolland: Den multireligiøse utfordringen til offisiell statistikk
Ida Marie Høeg: Statistikk for kirke og samfunn i endring
Dag Nygård: Hvilke utfordringer innebærer medlemsføring og registrering for norske frikirkesamfunn
Bjørn Øyvind Fjeld: Å telle de andre
Terje Solberg: Sammenhengen mellom medlemskapsforståelse og statistikk i Den Evangelisk Lutherske Frikirke
Torbjørn Olsen: «All verdens kunnskap»
Shoaib Sultan: Medlemskap i norske moskeer
Jonas Bromander: Tio år efter relationsförändringen
Ole Riis: Kirkestatistisk status for den danske folkekirke
Pål Ketil Botvar: Utmelding av nordiske folke kirker
Lars Råmunddal: Medlemsforståelse og religionspolitikk. Ideelle menighetsbeskrivelser og medlemsforventninger – teologi eller strategi?
Ingunn Folkestad Breistein: Hvorfor er overgang fra ett trossamfunn til et annet så kontroversielt?
Bjørn Øyvind Fjeld: Statistikk og religionspolitikk for kristne trossamfunn
Ingunn Folkestad Breistein: Fremtidig religionsstatistikk i Norge

ISBN 978 82 51 2940 0. 294 sider, Akademika forlag 2012

 

Omtale i media:

Fritanke.no 7.11.2012
Medlemskap sier ikke alt om religiøsitet
Intervju med Ida Marie Høeg om ny KIFO-bok: Religionsstatistikk og medlemsforståelse.