KIFO samarbeider med Universitetet i Stavanger/VID Misjonshøgskolen om studie av hvordan tros- og livssynsmangfoldet møtes politisk i Oslo. Urban Management of Religious Diversity er et komparativt prosjekt og lignende studier gjøres i London og Hamburg. Casestudiene er tilknyttet paraplyprosjektet Religion and Dialogue in Modern Societies (ReDi) ledet av Geir Skeie (UiS). Følgende forskningsspørsmål stilles: 1) hvordan «byen» forstått som visse nøkkelaktører i politikk og forvaltning og sivilsamfunnsorganisasjoner håndterer religiøst mangfold, 2) hvilke ideer og mål disse aktørene har, og 3) hvilken rolle tros- og livssynsaktiviteter har i denne konteksten. religionenes-dag-av-joakim-dyrnes

Prosjektet startet i 2016 og avsluttes i 2018

Medvirkende forskere fra KIFO: Ånund Brottveit og Ann Kristin Gresaker

Prosjektet finansieres av KIFO og The German Federal Ministry of Education and Research via Universitetet i Stavanger.