Prosjektet analyserer tiden etter konfirmasjon med fokus på rekruttering til deltakelse i menighetenes ungdomsmiljø og identitetsdanning blant ungdom 15-18 år.

Prosjektet som er et samarbeid mellom KIFO, Kirkelig utdanningssenter i nord (KUN) og IKO – Kirkelig pedagogisk senter har tre temaområder:
A. Kartlegge menighetenes tilbud til ungdom 15-18 år.
B. Rekruttering: Hva gjør at ungdom ønsker og ikke ønsker å være med i kirkens ungdomsmiljø etter konfirmasjon?
C. Kristen identitetsdanning: Skaper menighetenes ungdomsmiljø kristen identitet og i så tilfelle hvordan etableres og hva forankres den i?

Prosjektleder: Ida Marie Høeg, KIFO.

Les omtale her.

Ferdigstilles høsten 2012.

 

Publikasjoner

Ida Marie Høeg & Bernd Krupka. Skummer kirken fløten? Ungdom i kirkelige ungdomsmiljø.Prismet 2014 4: 191 – 202.

Ida Marie Høeg: Fellesskap og kulturell tilhørighet. Kristen identitet hos ungdom i Den norske kirke.Prismet 2012 4: 199 – 217.

Bernd Krupka: Tro som sosial eksperiment. Prismet 2012 4: 219-232.

Ung og aktiv? Ungdom 15-18 år i Den norske kirke av Eigil Morvik og Ida Marie Høeg.  IMenighetsutvikling i folkekirken. Erfaringer og muligheter Erling Birkedal, Harald Hegstad, Turid Skorpe Lannem (red.), 153-168. Oslo: IKO-forlaget, 2012.