Tiden etter konfirmasjon

Våren 2012 har konfirmerte ungdommer i nesten 200 menigheter i Den norske kirke deltatt i en nasjonal undersøkelse om tiden etter konfirmasjon.

Til sammen ble flere tusen ungdommer spurt om å svare på spørsmål om hva de mener om kirkens tilbud til ungdom og kontakten med kirken i etterkant av konfirmasjon. Målsetningen med undersøkelsen er å innhente kunnskap om ungdommers forhold til kirke og religion, og hva som motiverer for å fortsette i kirkens ungdomsmiljø etter konfirmasjon. Undersøkelsen er ikke bare rettet inn mot ungdom som er aktive i kirken. Undersøkelsen er i like stor grad for ungdom som av ulike årsaker ikke har hatt kontakt med kirken etter konfirmasjon.

Ungdom som ble konfirmert i 2011 fikk tilsendt i posten eller via e-post et spørreskjema med faste svaralternativer. Nesten 1200 ungdom har fylt ut skjemaet, og blant dem ble det trukket tre heldige vinnere av hver sin Ipad3.

Tre institusjoner samarbeider om undersøkelsen. Det er Stiftelsen Kirkeforskning (KIFO) ved Ida Marie Høeg, Kirkelig utdanningssenter i nord (KUN) ved Bernd Krupka og IKO, IKO – Kirkelig pedagogisk senter ved Eigil Morvik og Dag-Eirik Lannem. Prosjektet er finansiert av Kirkerådet i Den norske kirke. I løpet av høsten vil resultatene fra undersøkelsen bli analysert og publisert.

Publikasjoner

Ida Marie Høeg: Fellesskap og kulturell tilhørighet. Kristen identitet hos ungdom i Den norske kirke. Prismet 4: 199 – 217.

Bernd Krupka: Tro som sosial eksperiment. Prismet 4: 219-232.

Ung og aktiv? Ungdom 15-18 år i Den norske kirke av Eigil Morvik og Ida Marie Høeg. I Menighetsutvikling i folkekirken. Erfaringer og muligheter Erling Birkedal, Harald Hegstad, Turid Skorpe Lannem (red.), 153-168. Oslo: IKO-forlaget, 2012.