KIFO rapport

KIFO Rapport fra 2012 er forskningsrapporter fra egeninitierte prosjekter eller prosjekter KIFO har gjennomført på oppdrag fra eksterne parter.

Bestilling kan skje fra KIFO: kifo@kifo.no

Carsten Schuerhoff

Diakoni på ville veier? Om nye diakonale praksiser

KIFO Rapport 2024: 1 79 sider. Se omtale
ISBN 978-82-92972-65-6