KIFO rapport

KIFO Rapport fra 2012 er forskningsrapporter fra egeninitierte prosjekter eller prosjekter KIFO har gjennomført på oppdrag fra eksterne parter.

Bestilling kan skje fra KIFO: kifo@kifo.no

Netta Marie Rønningen, Tore Witsø Rafoss og Carsten Schuerhof

Andrekarriereprester i Den norske kirke 

KIFO Rapport 2023: 1 64 sider. Se omtale
ISBN 978-82-92972-62-5 ISSN 0807-7517

Carsten Schuerhoff

Ta vare på skaperverket – fokuset på eget forbruk og et større ansvar

KIFO Rapport 2023: 2 84 sider. Se omtale
ISBN 978-82-92972-63-2 ISSN 0807-7517

Tore Witsø Rafoss

Mangfold blant norske muslimer

KIFO Rapport 2023: 3, 52 sider. Se omtale

ISBN 978-82-92972-64-9 ISSN 0807-7517