«Polarisering og kontinuitet»

Alt i alt representerer kirkevalget i 2015 et skritt i riktig retning demokratisk sett

 

Dette fremgår av rapporten «Polarisering og stabilitet. En analyse av kirkevalget 2015» som er skrevet av Sunniva E. Holberg, Bjarke Schønwandt Mortensen og Pål Ketil Botvar, alle ved KIFO.Forside KIFO Rapport 2016 1

Høsten 2015 gjennomførte Den norske kirke valg til menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet. I KIFO-rapporten ser man nærmere på ulike sider ved valget og spør om kirken fortsatt beveger seg i retning av økt demokrati. Ved bispedømmerådsvalget ble det stilt to lister i ni av elleve bispedømmer. Dette bidro til at velgerne fikk flere reelle valgmuligheter. Hele 85 prosent av de leke kandidatene til bispedømmerådet ble valgt direkte, en klart høyere andel enn ved tidligere valg. Spørsmålet om kirkelig vigsel for homofile stod sentralt i debatten i forkant av valget og bidro til å mobilisere nye grupper til stemmeurnene. Blant de nye velgerne var unge mennesker, kvinner og storbyboere overrepresentert. Rapporten inneholder også data om dem som benyttet seg av henholdsvis Nominasjonskomiteens liste og Åpen folkekirkes liste ved bispedømmerådsvalgene. Blant mer problematiske sider ved kirkevalget tar rapporten blant annet opp andelen forkastede og vrakede stemmer, samt klagene som knytter seg til gjennomføringen av bispedømmerådsvalget.

Rapporten kan lastes ned her.

Trykt versjon kan bestilles på kifo@kifo.no kr 150,- + porto

Omtale i media:

dagen.no 12.2.2016
Frp-ere satt hjemme under kirkevalget.
Intervju med Pål Ketil Botvar ang. rapporten om Kirkevalget 2015.

vl.no 8.2.2016
Kritiserer merkelappen «personlig kristen»
Debatt om begrepet «personlig kristen»

kirken.no 5.2.2016
Friskmelder det kirkelige demokratiet
Omtale av rapporten «Polarisering og stabilitet. En analyse av kirkevalget 2015» og intervju med Pål Ketil Botvar.

NRK TV Dagsrevyen 5.2.2016
Nær halvparten av Åpen Folkekirkes velgere sier de ikke er personlig kristne
Innslag med intervju med bl.a. Pål Ketil Botvar