Koronakrisen har skapt en unntakssituasjon når det gjelder tradisjonelle måter å feire store nasjonale og religiøse høytider på. Denne rapporten presenterer funn fra to spørreskjemaundersøkelser om feiringen av julen under koronakrisen i 2020. Rapporten er dokumenterer viktige aspekter ved denne feiringen, inkludert hvordan smitterestriksjoner påvirket folks forventninger og opplevelser av julen, i hvilken grad man deltok i kirkelige feiringer og hvordan folk opplevde denne julen sammenlignet med tidligere år. Rapporten er skrevet av KIFO forskere Tore Witsø Rafoss og Olaf Aagedal.

Les hele rapporten her

Papirutgaven av rapporten kan bestilles på epost kifo@kifo.no