Når det rokkes ved tradisjon og tilhørighet.

I flere år har vi sett at oppslutningen om dåp har gått ned i befolkningen og særlig i Oslo. Hvordan er utviklingen blant Den norske kirkes medlemmer, og i Oslo bispedømme? Hvem har sluttet å døpe barna sine og hvordan begrunner foreldre, medlemmer av kirken, at de ikke ville døpe? Og hva med dem som fortsatt vil døpe barna sine, hvordan motiverer de sitt valg?

 

Forside rapport Når det rokkes ved tradisjon og tilhørighetKIFO-forskerne Ida Marie Høeg og Ann Kristin Gresaker har analysert statusen til barnedåpen i Den norske kirke, og spesielt i Oslo bispedømme. Resultatene er publisert i rapporten Når det rokkes ved tradisjon og tilhørighet. Til grunn for analysene ligger surveydata og intervjuer med foreldre. Rapporten presenterer også registerdata over hvor mange barn av medlemmer som blir døpt, og utviklingen i et femårsperspektiv.

Hvilke foreldre er det som har brutt tradisjonen med barnedåp? Denne gruppen foreldre representerer på mange måter det nye Norge – det urbane og flerkulturelle Norge. De bor i områder med størst tilflytting; Oslo, det sentrale Østlandet og andre store byer. De er unge, høyt utdannede, og mange har venner med en annen tro eller livssyn enn dem selv. Nesten halvparten har en samboer, partner eller ektefelle som er medlem i et annet tros- og livssynssamfunn enn Den norske kirke eller som står uten medlemsskap. Dette er foreldre med en løs relasjon til kirken. De er mer kritiske til kirken, flere har ingen religiøs tro, og føler i mindre grad tilhørighet til kirken enn de som døper barna sine. Spesielt er de kritiske til kirkens håndtering av homofili.

For Den norske kirkes medlemmer som har døpt sine barn, motiveres valget primært ut fra ideen om at dåp er et tradisjonsbetinget valg. Dåpen verdsettes som en fin tradisjon, den representerer den vanlige måten å markere et barns fødsel på, og ikke minst setter foreldre pris på den vakre høytideligheten kirkens dåpsseremoni gir. De som i størst grad fremhever dåpens religiøse betydning som motiv, er medlemmer i Agder og på Vestlandet, de som er 55 år eller eldre og kvinner.

Oslo bispedømme har gitt tilskudd til forskningen.

Rapporten kan lastes ned her.

Trykt versjon kan bestilles på kifo@kifo.no Kr 120,- + porto

Omtale i media:

Kirkeaktuelt.no 19.6.2015
Åtvaring – sjå på Oslo
Omtale av rapporten Når det rokkes ved tradisjon og tilhørighet

bd.kirken.no/oslo/ 16.6.2015
Når det rokkes ved tradisjon og tilhørighet
Omtale av rapporten

radio.nrk.no Sørlandssendingen 11.6.2015
Dåp i Agder
Intervju med Ida Marie Høeg

Fritanke.no 11.6.2015
Et mindretall i Den norske kirke tror på Gud
Omtale av rapporten Når det rokkes ved tradisjon og tilhørighet.

Vl.no 10.6.2015
Velger bort dåp
Omtale av rapporten Når det rokkes ved tradisjon og tilhørighet

Dagsavisen 9.6.2015
Folkekirkens grunnmur
Kronikk av Ida Marie Høeg