Rekruttering av menighetsprester

Prosjektet undersøker hvorfor prester ønsker å gå inn i/ut av prestetjeneste i Den norske kirke. Det er gjennomflørt en spørre-undersøkelse av prester i 6 bispedømmer og 17 dybdeintervjuer. Viderefører et kartleggingsprosjekt omkring Den norske kirkes rekrutteringssituasjon. Forsker: Pål Ketil Botvar. Forskningsassistent Ann Kristin Gresaker.

prester-i-prosesjon

Oppdragsprosjekt for KKD. Prosjektet er avsluttet pr desember 2009.
Publikasjoner:

Ann Kristin Gresaker
Prestemangel? Rekruttering til menighetspreststillinger i Den norske kirke.
KIFO Notat nr 4/2009. 94 sider. Se omtale
ISBN 978-82-92972-06-9

Ann Kristin Gresaker
I gode og onde dager… Trivsel, belastninger og sluttevurderinger blant menighetsprester i Den norske kirke
KIFO Notat nr 6/2009. 96 sider  Se omtale
ISBN 978-82-92972-11-3