Første del av rekrutteringsprosjektet er nå ferdigstilt.

Rapporten «Prestemangel? Rekruttering til menighetspreststillinger» kartlegger rekrutterings- og bemanningssituasjonen for menighetspreststillingene i Den norske kirke, og gir en vurdering av situasjonen.

Funnene er at situasjonen omfatter to ulike problemstillinger:

For det første er det enkelte menighetspreststillinger, lokalisert i prostier i bestemte geografiske områder, det er vanskeligere å rekruttere til. Dette er tilfelle for et stillingsantall mellom 30 og 60 i utkansprostier og særlig i prostier beliggende i de nordlige bispedømmene.

For det andre tilsier antall avganger fra menighetspreststillinger et rekrutteringsproblem på sikt, hvis nedgangen i antall teologistudenter fortsetter.

Last ned rapporten Prestemangel?

Andre del av rekrutteringsprosjektet ferdigstilt desember 2009. Last ned rapporten I gode og onde dager…