Prosjektet undersøker presters arbeidsforhold i ti av landets elleve bispedømmer, og skal gi bispedømmekontorene oversikt over presters arbeidssituasjon, som grunnlag for å utforme en livsfasetilpasset arbeidsgiverpolitikk og tiltak som kan bedre arbeidsmiljøet.

KIFO har stått for den forskningsetiske tilrettelegging av spørreundersøkelsen, faglig og grafisk ferdigstilling av spørreskjema, mottak, purring og bearbeiding av de innkomne spørreskjema, inklusive registrering og analyse av kvalitative svar, og utarbeiding av rapportene.

I 2008 og 2009 har det blitt skrevet en rapport til hvert av bispedømmene som er involvert i prosjektet. I slutten av september 2009 skrev Ida Marie Høeg sammen med forskningsassistent Ann Kristin Gresaker en samlet rapport om presters arbeidsforhold. Rapporten var en bestilling fra Den norske kirkes presteforening og var ferdigstilt til deres generalforsamling.
Forskningssjef Hans Stifoss-Hanssen presenterte rapporten på presteforeningens generalforsamling i Kristiansand 22. september 2009. Se presentasjonen i ppt.
Dette ble referert av NTB og er spredd i media, bl.a. til NRK Sørlandet og Stifoss-Hanssen ble intervjuet i Norgesglasset, sendt 23.september 2009. Presteforeningens nettside har omtale av presentasjonen.

Ida Marie Høeg og Ann Kristin Gresaker
Prest i Den norske kirke. En rapport om presters arbeidsforhold.
KIFO Notat nr 5/2009. 132 sider. ISBN 978-82-92972-10-6

Ida Marie Høeg
Prest i Bjørgvin. En rapport om presters arbeidsforhold i Bjørgvin bispedømme.
KIFO Notat nr 3/2009. 86 sider. ISBN 978-82-92972-05-2

Ida Marie Høeg
Prest i Agder og Telemark. En rapport om presters arbeidsforhold i Agder og Telemark bispedømme.
KIFO Notat nr 2/2009. 92 sider. ISBN 978-82-92972-04-5

Ida Marie Høeg
Prest i Nidaros. En rapport om presters arbeidsforhold i Nidaros bispedømme.
KIFO Notat nr 1/2009. 91 sider. ISBN 978-82-92972-03-8

Ida Marie Høeg
Prest i Møre. En rapport om presters arbeidsforhold i Møre bispedømme.
KIFO Notat nr 7/2008. 86 sider. ISBN 978-82-92972-02-01

Ida Marie Høeg
Prest i Hamar. En rapport om presters arbeidsforhold i Hamar bispedømme.
KIFO Notat nr 6/2008. 84 sider. ISBN 978-82-92972-01-4

Ida Marie Høeg
Prest i Stavanger. En rapport om presters arbeidsforhold i Stavanger bispedømme.
KIFO Notat nr 4/2008. 81 sider. ISBN 978-82-995576-9-6

Ida Marie Høeg
Prest i Tunsberg. En rapport om presters arbeidsforhold i Tunsberg bispedømme.
KIFO Notat nr 3/2008. 79 sider. ISBN 978-82-995576-8-9

Ida Marie Høeg
Prest i Borg. En rapport om presters arbeidsforhold i Borg bispedømme.
KIFO Notat nr 2/2008. 77 sider. ISBN 978-82-995576-6-5

Ida Marie Høeg
Prest i Sør-Hålogaland. En rapport om presters arbeidsforhold i Sør-Hålogaland bispedømme .
KIFO Notat nr 1/2008. 74 sider. ISBN 978-82-995576-5-8

Berit Gravdahl og Kristine Rødstøl
Prest i Oslo. En rapport om presters arbeidsforhold i Oslo bispedømme.
KIFO Notat nr 4/2007. 102 sider. ISBN 978-82-995576-4-1