Lanseringsseminar: «Tro, tillit og toleranse»

Mandag 11. september lanseres KIFO-rapporten Tro, tillit og toleranse på et dagsseminar , arrangert av Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livsynsforskning og VID – vitenskapelige høgskole. Rapporten som  er utarbeidet av Pål Ketil Botvar og Bjarke S. Mortensen inngår i et internasjonalt forskningsprosjekt om holdninger og praksis blant ungdom i europeiske storbyer. Et av […]

KIFO-seminar, torsdag 1. juni

Tros- og livssynsdialoger i storbyen KIFO inviterer til et seminar om tros- og livssynsdialog i Oslo i lys av byens mangfoldspolitikk. Vi ønsker å få frem lokale erfaringer og refleksjoner i fra dem som har utviklet og praktisert slike dialoger og brobyggingsarbeid på grasrotnivå og bruker Grorud bydel som eksempel. Det vil også komme innlegg […]

Boklansering: Kunsten å jubilere. Grunnlovsfeiring og minnepolitikk

Onsdag 3. mai kl. 13-16 på Litteraturhuset i Oslo lanseres boka Kunsten å jubilere. Grunnlovsfeiring og minnepolitikk. Jubileer er viktige markeringer som styrker fellesskap og selvbevissthet, og minner oss om viktige institusjonelle rammer og historiske betingelser for dagens samfunn. I Norge er det i senere tid avholdt to store nasjonale jubileer, 200-årsjubileet i 2014 for […]

Må muslimske kvinner reddes?

Arrangement på Litteraturhuset i Oslo 2. mai kl. 19.00: KIFO arrangerer i samarbeid med Sosialantropologisk Institutt (SAI) UiO, Institutt for sosialantropologi og Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK), UiB foredrag med Lila Abu-Lughod.

Konferanse Eidsvoll

Kunsten å grunnlovsjubilere. Tilbakeblikk på 2014- feiringen. Sted: Eidsvoll 1814, Rikssalen og Wergelands Hus

KIFO/NOREL Conference March 2014

Return of religion in the public sphere? KIFO Centre for Church Research invites you to the final conference of the NOREL research program, which will be held on March 27-28 2014 at Diakonhjemmets Høgskole in Oslo.

KIFO-seminar høsten 2013

Forskningsstiftelsen KIFO inviterer til seminar mandag 2.des. 2013 kl 9.30 - 16 på Litteraturhuset i Oslo.