Koronakrisen har skapt en unntakssituasjon når det gjelder tradisjonelle måter å feire store nasjonale og religiøse høytider på. Denne rapporten presenterer funn fra to spørreskjemaundersøkelser om feiringen av julen under koronakrisen i 2020. Rapporten er dokumenterer viktige aspekter ved denne feiringen, inkludert hvordan smitterestriksjoner påvirket folks forventninger og opplevelser av julen, i hvilken grad man deltok i kirkelige feiringer og hvordan folk opplevde denne julen sammenlignet med tidligere år. Rapporten er skrevet av KIFO forskere Tore Witsø Rafoss og Olaf Aagedal.

Les mer om rapportenher