Et forskningsprosjekt om alkoholvaner blant ungdom i kristne organisasjoner og kirkesamfunn.

Bruk av rusmidler blant aktive i kristne ungdomsmiljøer» er et samarbeidsprosjekt mellom ulike norske institusjoner og mellom institusjoner i Norge og Sverige. Blå Kors Norge står, sammen med sin svenske søsterorganisasjon Blåa Bandet, bak undersøkelsen. Prosjektmidler kommer fra den svenske Stiftelsen Ansvar for Framtiden og det norske Helsedirektoratet. Den norske delen av prosjektet involverer en stor del av Blå Kors sine medlemsorganisasjoner og deres barne- og ungdomsavdelinger (i tillegg til enkelte andre kristne ungdomsorganisasjoner), i alt 14. Prosjektet er initiert av samarbeidsforumet ROK (Rus- oppvekst – kirke) som ledes av Blå Kors og hvor Den norske Kirke gjennom Kirkerådet og IKO – Kirkelig pedagogisk senter, har faste representanter. For tiden er også Indremisjonsforbundet Ung representert i ROK.

Undersøkelsesgruppen er den samme i begge landene: Ungdom i alderen 16-25 år knyttet til kristne organisasjoner og kirkesamfunn.

Prosjektet gjennomføres i Norge av KIFO, men den svenske delen av prosjektet gjennomføres avCentrum för forskning om religion och samhälle (CRS), Uppsala universitet.

Prosjektet  med det norske materialet er ferdigstilt med rapporten «Fra vann til vin» av Pål Ketil Botvar og Sivert Urstad (KIFO notat 3/2012).

Les om dette her eller last ned rapporten her.