NY RAPPORT

 

Profilbilder Flagg Skandinavia

Profilbilder Flagg Skandinavia

Nasjonale symboler i Skandinavia

Rapporten presenterer hovedresultatene fra en omfattende spørreundersøkelse gjennomført i Norge, Sverige og Danmark i 2013.

I rapporten sammenliknes resultater på tvers av land og over tid. I 1998 gjennomførte forskerne en liknende studie. Følgende tendenser registreres:

 • Nasjonaldagen feires av stadig flere i Sverige, mens oppslutningen ellers er stabil
 • I alle tre land blir stadig flere rørt når de synger nasjonalsangen
 • Nordmenn deltar oftere enn andre i den offentlige del av nasjonaldagsfeiringen
 • Nordmenn mener oftere enn andre at kirkene har en plass i nasjonaldagsfeiringen
 • Svenskene er mest liberale til bruk av flagget i ulike sammenhenger
 • Danskene er mest skeptiske til at innvandrere bruker flagget
 • 8 av 10 i alle tre land kjenner til en eller flere av Grunnlovens paragrafer

I rapporten undersøkes det om oppslutningen om nasjonale symboler i Norge varierer med kjønn, alder og utdanning:

 • Kvinner blir noe oftere enn menn rørt av å synge nasjonalsangen
 • Menn deltar i noe høyere grad enn kvinner i den offentlige delen av 17. mai-feiringen
 • Kvinner påtar seg noe oftere enn menn oppgaver i forbindelse med skolenes 17. mai-feiring
 • Eldre blir noe oftere enn yngre rørt av å synge nasjonalsangen
 • Unge deltar oftere enn eldre i 17. maifeiringen
 • Eldre er mer skeptiske enn unge til at flagget brukes i kommersielt øyemed
 • De høyt-utdannede påtar seg sjeldnere enn andre oppgaver i lokale 17. mai-feiringer
 • De med høyere utdanning er mer enn andre opptatt av at innvandrer skal delta på 17.mai

Rapporten er utarbeidet av Pål Ketil Botvar, Sunniva E. Holberg og Olaf Aagedal, alle KIFO.

Rapporten kan lastes ned her

Engelsk versjon kan lastes ned her