Erling Birkedal: Læringsmiljø og deltakelse. En undersøkelse av relasjonen mellom menighet og foreldre i kirkens trosopplæring.

Hvert år døpes 40.000-50.000 barn i Den norske kirke. Kirken ønsker at det skal være en klar sammenheng mellom dåp og opplæring, og har som intensjon å støtte foreldre og involvere alle døpte barn og unge i trosopplæringen.

Hva tenker foredrene som lar sine barn døpe? De har gjerne ulike intensjoner og tanker om opplæringen. Dette prosjektet fokuserer på foreldre med barn i alderen 4-6 år som ikke er aktive gudstjenestedeltakere, men som har barn som deltar i kirkens trosoplæring. Undersøkelsen er konsentrert om to menigheter som har forholdsvis mange barn involvert i sine tiltak, og søker å besvare følgende spørsmål:

– Hvilke erfaringer har småbarnsforeldrene med dåpsopplæringen i menigheten?

– Hva kjennetegner lokalmenighetens relasjon til småbarnsforeldrene?

Studiens siktemål er å utfordre og forbedre den pedagogiske praksis i kirken, slik at flere av dem som velger dåpen involveres i kirkens tiltak.