Dette prosjektet undersøker ulike sammenhenger mellom religion og bioetikk (med hovedvekt på kristendom).

Hvordan tar ulike kirker og religioner stilling i bioetiske spørsmål og hvordan deltar de i bioetiske debatter? Hvilken betydning har religion for stillingtagen til bioetiske spørsmål og hva har betydning for måten religioner nærmer seg bioetikk på? Og hvilke sammenhenger er det mellom folks religiøsitet og deres oppfatninger i bioetiske spørsmål?

Prosjektet er avsluttet

Publikasjoner

Ulla Schmidt (kommer), Religion in Norwegian bioethical discourse. In: F. Voigt (ed.) (forthcoming), Religion in bioethischen Diskursen. Interdisziplinäre, internationale und interreligiöse Perspektiven. Berlin / New York: de Gruyter.

Ulla Schmidt (kommer), Church, public and bioethics. Constructing public significance of religion through bioethical discourse. I: Ziebertz, Hans-Georg, Leslie Francis (eds.): The public significance of religion. Leiden, Boston, Köln: Brill Publ.

Ulla Schmidt (kommer), Bioetikk i kristendommen. I: Jacobsen, Knut (kommer): Bioetikk i verdensreligionene. Oslo: Abstrakt Forlag.