Cremation Practices in Norway: Regulations, changes, challenges and innovation.

Prosjektets mål er å undersøke praksis og holdninger til håndtering av kremerte menneskelige levninger på grunnlag av etnografiske undersøkelser, forskrifter og arkivmateriell.

Ida Marie Høegs bidrag er å studere fenomenet askespredning og utviklingen av nye kulturelle handlingsformer og forestillinger rundt død, offentlig sted og minne.

Prosjektet skal inngå i Burial Cremation and European Identities som ledes av teologen og antropologen Douglas Davies ved Durham University. Prosjektet søker finansiering fra EUs rammeprogram for forskning og innovasjon (Horizon 2020).

Finansiering: Norges Forskningsråd (PES2020), KIFO

Ferdigstilling: 2016