Bokanmeldelser i vitenskapelige tidsskrift

2019

Sindre Bangstad 2019
Ghassan Hage. 2017. Is Racism An Environmental Threat? Cambridge: Polity Press.
Les anmeldelsen i Politics, Religion & Ideology.

2017

Pål Ketil Botvar 2017
New Age in Norway, edited by Ingvild Sælid Gilhus, Siv Ellen Kraft, & James R. Lewis
Les anmeldelsen her i Journal of Religion in Europe 10 (2017)

Sindre Bangstad 2017
Deeb, Lara & Jessica Winegar. Anthropology’s politics: disciplining the Middle East. xi, 273 pp., bibliogr. Stanford: Univ. Press, 2015
Anmeldt her i: Journal of the Royal Anthropological Institute (JRAI), Volume 23, Issue 4, December 2017

2016

Sindre Bangstad 2016.
Jeanette S. Jouili(2016) Pious Practice and Secular Constraints. Women in the Islamic Revival in Europe. Stanford University Press.
Anmeldt her i: CritCom – A Forum for Research and Commentary of Europe. Council for European Studies

2013

Pål Ketil Botvar 2013.
Cora Alexa Døving, Siv Ellen Kraft (red.) 2013. Religion i pressen. Oslo: Universitetsforlaget. Nordic Journal of Religion and Society 26 (2): 194-196.

2011

Pål Repstad 2011
Eileen Barker (red.): The Centrality of Religion in Social Life. Essays in Honour of James A. Beckford. Journal of Contemporary Religion 1: 123-125.

Pål Repstad 2011
Ina Rosen 2009 I’m a believer – but I’ll be damned if I’m religious. Belief and Religion in the Greater Copenhagen Area. Nordic Journal of Religion and Society 1: 98-101.

Pål Repstad 2011
Dag Album mfl. 2010. Metodene våre. Eksempler fra samfunnsvitenskapelig forskning. Sosiologisk tidsskrift 1: 101-103.

Pål Repstad 2011
Bjørg K. Myren og Hanne Stenvaag (red.): Hun våget å gå foran. Ingrid Bjerkås og kvinners prestetjeneste i Norge. St. Sunniva. Tidsskrift for norsk kvinnelig teologforening 3: 173-177.

2010

Botvar, Pål Ketil
Per Magne Aadnanes, 2008, Gud for kvarmann. Kyrkja og den nye religiøsiteten. I Sosiologisk Tidsskrift 1/2010: 109-111.

2009

Schmidt, Ulla 2009
Peter Gundelach, Hans Raun Iversen, Margit Warburg, 2008, I hjertet af Danmark. Institutioner og mentaliteter. Hans Reitzels Forlag. Nordic Journal of Religion and Society. Vol. 22/2, 2009. 195–199.

2008

Furseth, Inger 2008

Sultán Sjöqvist, Madeleine. ”Vi blev muslimer”. Svenska kvinnor berätter. En religionssociologisk studie av konversionsberättelser. Svensk religionshistorisk årsskrift: 211-215.

Furseth, Inger 2008

James A. Beckford and John Walliss. Theorising Religion. Classical and Contemporary Debates. Journal of Contemporary Religion 1(23): 236-237.

Furseth, Inger 2008

Garbi Schmidt. Islam in Urban America. Sunni Muslims in Chicago. Nordic Journal of Religion and Society 1(21): 123-126.

Furseth, Inger 2008

Marianne Gullestad. Misjonsbilder. Bidrag til norsk selvforståelse. Tidsskrift for samfunnsforskning 3(49): 453-456.

Høeg, Ida Marie 2008

Dagfinn Ulland: Guds karneval. En religionspsykologisk studie av Toronto-vekkelsens ekstatiske spiritualitet. Lunds Universitet 2007. (Lunds Studies in Pychology of Religion 9) Norsk Teologisk Tidsskrift 2(109): 194-195.

Repstad, Pål 2008
Margit Warburg: Citizens of the World: A History and Sociology of the Baha’is from a Globalization Perspective. I Journal of Contemporary Religion 23(2), 2008, s. 249-251.

Repstad, Pål 2008

Charles Taylor: A Secular Age. I Norsk teologisk tidsskrift 109(4), 2008, s. 321-327.

Schmidt, Ulla 2008
Richard Rorty, Gianni Vattimo: Religionens fremtid, Aarhus Universitetsforlag. Nordic Journal of Religion and Society 2(21): 223–226.

2007

Botvar, Pål Ketil 2007

Lars Ahlin 2005: Pilgrim turist eller flyktning? En studie av individuell relisiös rörlighet i senmoderniteten. Stockholm: Symposion. Nordic Journal of Religion and Society 2007(1): 129-130

Høeg, Ida Marie 2007

Jeanette Sky 2007: Kjønn og religion. Oslo: Pax Forlag A/S. St. Sunniva 2007(1-2): 22-24

Stifoss-Hanssen, Hans 2007

Hans Raun Iversen (red): Rites of ordination and commitment in the churches of the Nordic countries. København: Museum Tusculanum Press. Nordic Journal of Religion and Society 2007(2): 247 – 249

Ulla Schmidt og Jan-Olav Henriksen, A warranted performance? – A critical review of some aspects in the relationship between religion and moral competence, Studia Theologica. Nordic Journal of Theology  vol. 61/2 (2007), 113–139.