Fra vann til vin i kristne miljøer?

Ny rapport fra KIFO ser på bruk av alkohol og andre rusmidler blant aktive i en rekke kristne organisasjoner. Undersøkelsen er landsomfattende og tar for seg unge i alderen 16 til 25 år.

forside rapportRapporten er laget på oppdraget av Blå Kors Norge. Undersøkelsen er sendt ut til 11 av Blå Kors sine samarbeidende organisasjoner og peker på betydelige forskjeller mellom de ulike organisasjonene. Holdningene i organisasjonene gjenspeiler langt på vei dens plassering i kirkelandskapet. I teologisk liberale organisasjoner drikkes det mer enn i teologisk konservative. Alkoholbruk henger også sammen med syn på sosialetiske spørsmål. Omkring halvparten av totalutvalget mener det er i orden «å ta seg et glass på byen etter et kristent arrangemnet».

Data fra valgundersøkelsene viser at det har skjedd en markant endring i syn på alkohol blant medlemmer av kristne organisasjoner. Et avholdsstandpunkt er ikke lenger dominerende blant aktive kristne. Den nye undersøkelsen blant ungdom tyder på at alkoholbruken øker betydelig når de unge flytter hjemmefra og begynner å studere i store byer. Tenåringer under 18 år i disse miljøene drikker imidlertid lite. Det er i henhold til undersøkelsen små forskjeller mellom jenters og gutters forhold til rusmidler.

Undersøkelsen viser at sosiale relasjoner har mye å si for drikkemønsteret. De som har mange venner som drikker er selv tilbøyelige til å drikke alkohol. De som står for et avholdsstandpunkt har jevnt over en mer beskjeden omgangskrets. Undersøkelsen viser at et avholdsstandpunkt er krevende å opprettholde dersom en er sammen med andre som drikker. Tallene tyder likevel på at et flertall praktiserer et kritisk og bevisst måteholdsstandpunkt.

Fortsatt er det betydelig forskjell på alkoholkonsumet blant aktive kristne og blant norsk ungdom generelt. Religiøse faktorer som trosstyrke, privat religiøs praksis og kollektiv religiøs praksis har en modererende virkning på drikkemønsteret i den aktuelle gruppen.

Last ned rapporten gratis: Fra vann til vin

Forfattere: Pål Ketil Botvar og Sivert Skålvoll Urstad

KIFO Notat nr 3/2012

Omtale i media:

poskast.nrk.no…her_og_naa 10. april 2013
(på slutten av en times program)

p4.no 10. april 2013
Unge kristne drikker stadig mer

Vårt Land 9. mai 2012
Tensingere drikker mest

norkr.no 9. mai 2012
Fra vann til vin?

Idag.no 9. mai 2012
Vil snakke mer om ungdom og alkohol

aftenbladet.no 9. mai 2012
Unge kristne drikker mer

Bergens Tidende 9. mai 2012
Alkohol ikke lenger synd

vl.no 8. mai 2012
Stadig flere unge tar en øl etter gudstjenesten