Ny KIFO rapport: Diakoni på ville veier? Om nye diakonale praksiser

I denne rapporten presenteres resultater fra en undersøkelse av tre ungdomsdiakonale prosjekt. Prosjekta har til felles at de har fått tildelt «innovasjonsmidler diakoni» fra Kirkerådet enten i 2020 eller i 2021. Alle prosjekta hadde som målsetting å drive fram innovasjon og samskaping med kommunale aktører eller andre i sine lokalsamfunn. Videre skulle prosjekta være knytta opp til ett eller flere av FNs bærekraftsmål. Prosjekta viser at det tenkes nytt om diakoni. Ei utfordring er likevel: Hvordan kan diakonien / den diakonale tenkinga være innovativ slik at «kirka er mer for flere», slik strategien til Den norske kirke ordlegger seg? – Er diakonien på ville veier, og bærer det helt feil av sted? Eller er diakonien på ville veier, ustyrlig, kreativ og dermed også innovativ?

KIFO forsker Carsten Schuerhoff har vært prosjektleder for undersøkelsen og har også skrevet rapporten, som er utarbeidet av KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning i samarbeid med Kirkerådet

Les hele rapporten  her