Sindre

Denne rapporten er utarbeidet av KIFO forsker Sindre Bangstad på oppdrag fra Kulturdepartementet (KUD) i forbindelse med det nedsatte utvalget som skal utrede spørsmål knyttet til søndagsåpne butikker. Rapporten ser nærmere på den norske debatten om søndagsåpne butikker med utgangspunkt i innkomne høringssvar til høringsrunden om forslag til endring av Helligdagsloven i 2015, og analyserer med utgangspunkt i en deskstudie av relevant empirisk forankret sekundærlitteratur fra ulike nordiske land og andre vestlige land funn vedrørende endringer i tidsbruk samt konsekvenser av innføring av søndagsåpne butikker.

Rapporten kan lastes ned her