Oppslutningen om kirkelig konfirmasjon er høy i Norge, noe som gir Den norske kirke en bred kontaktflate med ungdom i starten av tenårene. Men etter konfirmasjonen mister kirken kontakten med mange av disse ungdommene. Hva skjer med disse? Er tiden etter konfirmasjonen en «exit»-fase der ungdom velger bort kontakt med kirken? Eller er det en «transitt»-fase som fører til nye former for tilknytning til kirken og til en ny «voksen» religiøs identitet? Hva tenker de i kirken som jobber med ungdom om det? Hva tenker ungdommen selv?

Rapporten svarer på disse spørsmålene ved å analysere en undersøkelse blant ansatte med ansvar for ungdom i Den norske kirke, en landsdekkende undersøkelse rettet mot medlemmer i Den norske kirke, og elleve kvalitative intervjuer med unge voksne som er døpt og konfirmert i Den norske kirke. Med dette utgangspunktet utforsker rapporten hvordan ansatte i kirken vurderer kirkens ungdomsarbeid, og hva som kjennetegner unges kontakt og forhold til kirken i oppveksten, før og etter konfirmasjonen og ut i voksenlivet. Rapporten gir ny kunnskap om kirkens ungdomsarbeid og hva som kjennetegner unge voksnes ulike former for tro og tilknytning til kirken.

Rapporten er skrevet av Netta Marie Rønningen, Ann Kristin Gresaker, Tore Witsø Rafoss og Olaf Aagedal.

Trykt versjon kan bestilles på kifo@kifo.no for 150,- + porto.

Rapporten kan lastes ned  her