«Noe falt i god jord»

KIFO rapport ser nærmere på implementering av gudstjenestereformen i Den norske kirke. Menighetene har gjennomført mange endringer.
 

Et flertall av menighetene har tatt i bruk den nye oversettelsen av Fadervår. Nattverden har styrket sin stilling i gudstjenestefeiringen. Det er blitt større bevissthet om liturgiens handlingsaspekt. Mange menigheter har et ambivalent forhold til bruk av utvidet fredshilsen med håndtrykk.

Forside RapportDen norske kirke har siden 2003 arbeidet med en omfattende gudstjenestereform. Innen 1. søndag i advent 2012 skulle alle landets menigheter rapportere til bispedømmekontorene hvilke valg de har foretatt for sine gudstjenester. I denne rapporten tar vi for oss endringer knyttet til søndagens hovedgudstjenester. Vi har valgt å se spesielt på menighetene i de fire bispedømmene Oslo, Agder og Telemark, Nidaros og Nord-Hålogaland. Til sammen representerer disse bredden i Den norske kirkes menighetsliv. I tillegg til det statistiske materialet er det gjennomført 16 fokusgruppeintervjuer med ansatte og frivillige medarbeidere. For mange menigheter har reformen vært en svært krevende prosess. Flere av våre informanter hevder at ønsket om fleksibilitet og stedegengjøring har gått ut over hensynet til liturgisk gjenkjennelse. Samtidig uttrykkes det tilfredshet over økt involvering og at liturgi er blitt satt på dagsorden i den lokale menighet.

Rapporten er skrevet av Pål Ketil Botvar (KIFO) og Hallvard Olavson Mosdøl (MF). Anne Haugland Balsnes (Ansgar Teologiske Høgskole) har vært prosjektleder.

Rapporten kan lastes ned her

Trykt versjon kan bestilles hos KIFO, kifo@kifo.no kr 120,- + porto

Omtale i media:

Vårt Land 1.12.2014
Dropper håndhilsing i benkene

Vårt Land 29.11.2014
«Kjenner ikke igjen Fader vår»

Vårt Land 28.11.2014
Tegn til reformtretthet. Kronikk av Pål Ketil Botvar

Vårt Land 28.11.2014
Han er reformens store vinner

kirken.no 28.11.2014
Noe falt i god jord Omtale av rapport om implementering av gudstjenestereformen i Den norske kirke.