KIFO har gjennom fleire år dokumentert og analysert nasjonaldagsfeiringar. Vi har også dokumentert kva som skjedde  under pandemien. Rapporten «Kornanasjonaldag» presenterer funn frå ein survey om 17.mai-feiringa i 2021. Korleis påverka smitteverns-restriksjonane deltaking i og opplevinga av nasjonaldagen? I kva grad deltok folk i alternative feiringar? Kva syntest folk om feiringa samanlikna med tidlegare år?

Resultata viser mellom anna at korona-17.maien blei:

  • ei privatisert feiring
  • «kohort-feiring» framfor fjernsynet
  • at fleirtalet sin dom over korona-17.maien var: ei annleis og dårlegare feiring!
  • men at eit mindretal likte ei mindre stressande og dugnadsfri feiring

Korleis vil «unntaksfeiringane» under pandemien påverke den komande 17.mai-feiringa? Dette blir også ei feiring i ein unntakssituasjon med storkrig i Europa.

Rapporten kan leses her

Kronikk om rapporten i Dagsavisen

Tidligere rapport Nasjonale symboler i Skandinavia