Religion og verdier blant Dylan-fans

I forbindelse med Dylan-feiringen på Rockefeller i Oslo 24. mai, presenterte KIFO-forsker Pål Ketil Botvar, i samabeid med Reidar Aasgaard (UiO), data fra en undersøkelse om religiøsitet og verdisyn blant norske Dylan-fans.

Botvar og Aasgaard

Botvar har også presentert undersøkelsen i 2 kronikker:

Vårt Land 23. mai. Evangeliet etter Dylan

Dagsavisen 24.mai. Dylan som religion

Undersøkelsen blir publisert i boken «Bob Dylan – mannen, myten, musikken», som Botvar redigerer sammen med Reidar Aasgaard, Universitetet i Oslo og Robert Kvalvaag, Høyskolen i Oslo. Det er mulig å tegne seg på tabula gratulatoria ved å gå inn på Dreyers Forlag 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      foto: Ole Kr. Trana, Østlandet Blad