Inger Furseth med fire artikler i Encyclopedia of Global Religion om Norge, Sverige, Island og de nordiske landene

Encyclopedia of Global Religion er et oppslagsverk i to bind som er utgitt av Sage. Det er redigert av Mark Juergensmeyer og Wade Clark Roof, begge fra University of California Santa Barbara.

Inger FursethVerket gir en bred oversikt over globalisering av religiøs kultur og samfunn i ulike deler av verden. Det tar for seg migrasjon og diaspora, endring i religiøse ideer og praksis, flerkulturelle aspekter innenfor de ulike religionene, og negative og positive reaksjoner på religion i multikulturelle samfunn.

Furseths artikler gir korte oversikter over forhold mellom religion og stat, medlemskap i tro- og livssyn, befolkningenes religiøse tro og praksis, religiøs identitet, etniske og religiøse minoriteter, multikulturalisme og den religiøse endringen som skjer i flere av de nordiske landene.