Ulla Schmidt skriver om menneskeverd og fattigdom i internasjonalt tidsskrift for diakoniforskning

Stadig flere tar til orde for at menneskeverd og menneskers verdighet er en fruktbar tilgang til fattigdomsproblemet.

diaconiaUnder en slik påstand ligger gjerne antakelsen om at bestemte normative verdier og prinsipper for fattigdomsbekjempelse kan utledes fra tanken om menneskeverd. I artikkelen «Poverty: A challenge to human dignity» er Schmidt imidlertid mer opptatt av hvordan fattigdom utfordrer vår forståelse av menneskeverd. Med utgangspunkt i den påtrengende, sosiale virkelighet som fattigdom er i verden i dag, kritiserer artikkelen en utbredt, moderne oppfatning som forbinder menneskeverd med frihet, aktivitet og selvutfoldelse. En tilnærming til menneskeverd innen en kristen tradisjon tar utgangspunkt i menneskets relasjonalitet, og forbinder verd med flere dimensjoner av menneskelivet enn bare frihet og aktivitet. En slik forståelse av menneskets verd, argumenteres det, er bedre i stand til både å uttrykke hva som gir mennesker i ulike situasjoner og omstendigheter verd, og til å finne frem til hvordan menneskers verd innebærer forpliktelser og pratisk anerkjennelse.

Artikkelen er trykt i første utgave Diaconia. Journal for the Study of Christian Social Practice. Tidsskriftet utgis av det tyske forlaget Vandenhoeck & Ruprecht i samarbeid med flere internasjonale forsknings- og utdanningsinstitusjoner, blant annet KIFOs samarbeidspartnere Teologisk Fakultet, UiO, og Diakonhjemmets høgskole.

Artikkelen (og hele første utgave) kan leses i fulltekstversjon på forlagets sider her: http://www.v-r.de/de/titel/1005403/