Nordic Journal of Religion and Societys temanummer om religion og stat

Nordic Journal of Religion and Society med temanummer: «Religion and Stat in the Nordic Countries»

forside NJRSArtiklene er skrevet av bidragsytere knyttet til det nordiske forskningsprogrammet NOREL som undersøker hvilken posisjon religion har i det offentlige rom og hvordan dette eventuelt har endret seg i perioden fra 1988 til 2008. Artiklene tar for seg endringer i lovreguleringer av religion i Norge, Sverige, Danmark, Island og Finland. Gjesteredaktør for temanummeret er Lene Kühle.

Tidsskriftet inneholder følgende artikler:

Lene Kühle:
Introduction: Legal Regulation of Religion in the Nordic Countries

Per Pettersson:
State and Religion in Sweden: Ambiguity between Disestablishment and Religious Control

Ulla Scmidt:
State, Law and Religion in Norway

Kimmo Kääriäinen:
Religion and State in Finland

Marie Vejrup Nielsen and Lene Kühle:
Religion and State in Denmark: Exception among Exceptions?

Petur Petursson:
Religon and State in Iceland

Lene Kühle:
Concluding Remarks on Religion and State in the Nordic Countries

Bestill abonnement på tidsskriftet her