Den alternative religiøsitetens to ansikter

Dette er tittelen på Pål Ketil Botvars bidrag i boken Nye guder for hvermann? Femti år med alternativ spiritualitet.

forside bokBoken utgis på Tapir forlag. Artikkelsamlingen tar for seg ulik sider ved forholdet mellom kirkelige miljøer og alternativ-religiøse.  På Ketil Botvars artikkel tar for seg skillet mellom åpent søkende og mer ideologisk etablerte personer innenfor det alternative miljøet. Skillet har å gjøre med sosiale faktorer som alder, utdanning og politisk ståsted, men også ulikt syn på mennesker og samfunn. I dagens individualiserte samfunn må en sjeldne mellom ulike former for individualisme. Den ekspressive individualismen går sammen med en relasjonell form for alternativ spiritualitet, mens den instrumentelle individualismen går sammen med en mer fragmentert og utprøvende variant.

Boken kan bestilles herfra.