Why in the City? Explaining Urban Fundamentalism

Hva gjør storbyen til et egnet sted for fundamentalistiske grupper?

bilde forsideArtikkelen diskuterer to hovedforklaringer på hvordan religiøs fundamentalisme vokser i moderne storbyer: 
1. Kriseteori ser fundamentalisme som et resultat av ytre kulturelle og sosioøkonomiske faktorer
2. Ressursmobiliserings- og politisk prosess teori tar for seg indre motiverende faktorer som ideologi, organisering, sosiale nettverk og kjønn.

Forskning viser at storbyer tilbyr en rekke ressurser som fundamentalistiske grupper kan bruke til å mobilisere. Kompakte urbane områder egner seg til å rekruttere nye medlemmer; det er fordeler med å operere på et sted der andre lignende grupper finnes; ideologiske budskap kan bli fremført ved å trekke veksler på lokal misnøye; pre-eksisterende sosiale nettverk kan benyttes til å fremme nye formål; og kjønnsforskjeller kan bli misbrukt. Den moderne storbyen har vist seg å være et fruktbart sted for spredning av nye religiøse bevegelser, enten det gjelder protestantiske grupper eller politisk islam.

Boken The Fundamentalist City? (Routledge) er redigert av Nezar AlSayyad og Mejgan Massoumi (University of California, Berkeley). Den er et resultat av prosjektet «Cities and Fundamentalisms», som er finansiert av The Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington DC. Boken inneholder artikler om fundamentalisme i USA, India, Libanon, Gaza, Israel/Palestina, Afghanistan og England, og er skrevet av en internasjonal gruppe forskere innenfor antropologi, arkitektur, kulturgeografi, planlegging, statsvitenskap, sosiologi og urban historie.