Presentasjon av KIFO-prosjekt

på Culcom seminar i regi av UiO, mandag 10. desember 2007.

KIFO-seminar høsten 2007: 5. og 6. november

I dette KIFO-seminaret vil vi markere at tidligere forskningssjef ved KIFO Ole Gunnar Winsnes går av med pensjon. Første dag er satt av til presentasjon og drøfting av Winsnes’ siste prosjekt, mens følgende dag brukes til framlegg av papers med respons og samtale.

Søkere på forskerstillingen

Ved søknadsfristens utløp var det kommet inn 6 søkere på forskerstillingen ved KIFO.

Ny medarbeider på KIFO

Maria Aase er tilsatt i stillingen som rådgiver ved KIFO fra 1. oktober.

Bokutgivelse: Gråte min sang

Lars Johan Danbolt og Hans Stifoss-Hanssen: Gråte min sang. Minnegudstjenester etter store ulykker og katastrofer. «Gråte min sang – minnegudstjenester etter store ulykker og katastrofer» er skrevet av Lars Johan Danbolt – Dr theol,  forsker, forskningsveileder og sykehusprest ved Sykehuset Innlandet, og førsteaman. II ved Menighetsfakultetet og Hans Stifoss-Hanssen – Dr philos, forskningssjef ved Stiftelsen […]

Kirke-stat rapportene

KIFOs rapporter etter kirke-stathøringen er nå kontrollert for feil og lagt ut i korrigerte utgaver.

Bokutgivelse: Gråte min sang

Som en vesentlig sluttrapportering av studien av minneritualer etter katastrofer, har LJ Danbolt og H Stifoss-Hanssen gitt ut en bok på Høyskoleforlaget: ”Gråte min sang – minnegudstjenester etter store ulykker og katastrofer”

Utlysning av forskerstilling hos KIFO

Vi søker en forsker med kvalifikasjoner innen empiriske metoder, fortrinnsvis kvantitativ forskning. Det er ønskelig med erfaring fra forskning på kirkefeltet. Søkere kan ha samfunnsfaglig, religionsvitenskapelig eller teologisk bakgrunn. Den som ansettes må ha doktorgrad. Frist 1. september 2007.

Fagkonferanse i religionspsykologi

20-21 september 2007, arrangeres en fagkonferanse i religionspsykologi på Hamar.

KIFO og samarbeidspartnerne

Representantskapet vedtok styrets forslag til endringer i samarbeidsstrukturen mellom KIFO Hovedsamarbeidspartnerne.

Personalseminar

De ansatte på KIFO hadde personalseminar 12 til 14 juni, med vekt på langsiktig planlegging og prosjektutvikling.

Rapport 3. om Stat-kirkehøringen

Den tredje rapporten om resultatene vedrørende evalueringen av høringsuttalelsene i stat-kirkesaken er klar.

Cathrine Hansen

En medarbeider slutter.

Endring av KIFOs nettverk?

Representantskapet skal behandle et forslag til ny organisering av samarbeidet mellom KIFO og de tilknyttede institusjonene.

Nytt nummer av NJRS

Nr. 1, 2007 av «Nordic Journal of Religion and Society» har nå kommet.

Ansettelse i kontorstilling

Maria Aase begynner i stillingen som rådgiver i KIFOs administrasjon 25. september 2007.

Olavsstipendiat Anne Dalen

Anne Dalen har nå kontor hos Stiftelsen Kirkeforskning.

Møtet med den andre

Hans Stifoss-Hanssen og Marit Bunkholt (red.) Møtet med den andre. Tekster av Hans Stifoss-Hanssen Hans Stifoss-Hanssen har vært sjelesorglærer på Det praktisk-teologiske seminar i en årrekke. Seminaret gir nå ut et utvalg av hans tekster. Tekstene i samlingen er preget av noen engasjerte anliggender. et hovedengasjement er å rydde plass til sjelesorgen i det teologiske fagrommet, […]

KIFOs andre rapport om Stat/Kirke-høringen

KIFO overleverte den mye omtalte rapporten til Kirke- og kulturdepartementet 26. mars. Den er tilgjengelig i sin helhet på KKD sine nettsider.

Lyst til å jobbe hos KIFO?

Nå utlyses en full stilling som førstekonsulent/rådgiver hos KIFO, med søknadsfrist 23 april.

Religionssociologi. En introduksjon – Nå også på dansk

Inger Furseth og Pål Repstads bok om religionssosiologi er nå gitt ut på dansk, ved Hans Reitzels Forlag.

Professor Mark Juergensmeyer fra UCSB besøker KIFO

På et forskerseminar KIFO arrangerer 19 – 20 april vil professor Juergensmeyer forelese og kommentere framlegg fra deltakerne. Det samme vil Dag Wollebæk fra Universitetet i Bergen.

Arbeid med meining av Magnar Hjertenæs

«Arbeid med meining» av Magnar Hjertenæs har nå kommet ut som KIFO Rapport nr. 30.

KIFO-seminar

Lars Ahlin skal holde foredrag på KIFO-seminaret 2007.

Ny bok

Ti av Hans Stifoss-Hanssens tekster er nå gitt ut i bokform under tittelen «Møtet med den andre», redigert av Marit Bunkholt.

Representantskapsmøte

Representantskapsmøtet 2007 finner sted på Diakonhjemmet Høgskole tirsdag 5. juni.

Stat-kirkehøringen: Første etappe

KIFOs foreløpige bidrag til oppsummering av høringssvarene er levert. De ligger å KKDs hjemmeside, og kan leses her: http://odin.dep.no/filarkiv/305154/KIFO_rapporten2_kirkestat_(2).pdf