Fagkonferanse i religionspsykologi

20-21 september 2007, arrangeres en fagkonferanse i religionspsykologi på Hamar.

Konferansen har tittelen Tro – Identitet – Psykose og arrangeres av Norsk Religionspsykologisk Fagforum, i samarbeid med Sykehuset innland HF, Divisjon Psykisk helsevern. Mer informasjon finner du her.

Her ligger en oversikt over paralellsesjoner og abstracter.