Personalseminar

De ansatte på KIFO hadde personalseminar 12 til 14 juni, med vekt på langsiktig planlegging og prosjektutvikling.

Seminaret fant sted i Danmark, på den hyggelige kroen Havnebakken på Læsø. Denne rammen ga rom for å oppleve lokal natur, kultur, kunst og kjøkken. Resultatet av arbeidet er nedfelt i et referat, og det vil ellers komme til syne i de ulike prosjektene og planprosessene.