Ny bok

Ti av Hans Stifoss-Hanssens tekster er nå gitt ut i bokform under tittelen «Møtet med den andre», redigert av Marit Bunkholt.

Et utvalg av Hans Stifoss-Hanssens tekster er nå gitt ut Det praktisk-teologiske seminars skriftserie nr. 13. Les mer