Arbeid med meining av Magnar Hjertenæs

«Arbeid med meining» av Magnar Hjertenæs har nå kommet ut som KIFO Rapport nr. 30.

Denne rapporten er resultet av eit prosjekt som har fokusert på arbeidsmiljøet for kyrkjeleg tilsette i Møre bispedøme, og baserer seg i hovudsak på intervju med alle tilsette i seks kyrkjelege stabar. Problemstillinga kan kort formulerast slik: Kva faktorar eller tilhøve er det som skapar gode arbeidsmiljø for dei kyrkjeleg tilsette? Boka kan bestilles frå KIFO. Prisen er 200,-  Les mer.