KIFO-seminar høsten 2007: 5. og 6. november

I dette KIFO-seminaret vil vi markere at tidligere forskningssjef ved KIFO Ole Gunnar Winsnes går av med pensjon. Første dag er satt av til presentasjon og drøfting av Winsnes’ siste prosjekt, mens følgende dag brukes til framlegg av papers med respons og samtale.

Ole Gunnar Winsnes går av med pensjon ved utgangen av november. Hans siste prosjekt «Folkekirke i Oslo? Tallenes tale og Den norske kirkes selvbilde» blir presentert og drøftet på KIFO-seminarets første dag. Mer om innholdet i programmet finner du under KIFO-seminar.

Respons ved generalsekretær Sturla Stålsett og prosjektleder Hege Malterud.

Temaet «Folkekirke i Oslo?» videreføres i innlegg og panelsamtale.